โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
99 หมู่ 11  ตำบลสะตอน  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039394071
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่