โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
99 หมู่ 11  ตำบลสะตอน  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039394071
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ ร่วมเผยแพร่แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 65
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ มีระบบความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Center)
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 65
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 65