โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
99 หมู่ 11  ตำบลสะตอน  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039394071
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 65
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 65
กิจกรรมนำพระเข้าสู่โรงเรียน รูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 11
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 64
กิจกรรมนำพระเข้าสู่โรงเรียน รูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 10
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 64
กิจกรรมนำพระเข้าสู่โรงเรียน รูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 9
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 64
กิจกรรมนำพระเข้าสู่โรงเรียน รูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 8
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 64
กิจกรรมนำพระเข้าสู่โรงเรียน รูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 7
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 64
กิจกรรมนำพระเข้าสู่โรงเรียน รูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 6
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 64
กิจกรรมนำพระเข้าสู่โรงเรียน รูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 5
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 64
กิจกรรมนำพระเข้าสู่โรงเรียน รูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 2
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 64
กิจกรรมนำพระเข้าสู่โรงเรียน รูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 3
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 64
กิจกรรมนำพระเข้าสู่โรงเรียน รูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 4
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 64
กิจกรรมนำพระเข้าสู่โรงเรียน รูปแบบออนไลน์ (17-18 มิ.ย.64)
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 64
ครูประจำชั้นและรายชื่อนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 64
ครูประจำชั้นและรายชื่อนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีทีี่ 4-6 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 64
ครูประจำชั้นและรายชื่อนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 64
ครูประจำชั้นและรายชื่อนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 64
ประกาศวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 64
รู้ทันภัยการลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุ
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 63
รู้ทันภัยการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 63