โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
99 หมู่ 11  ตำบลสะตอน  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039394071
คณะผู้บริหาร

นายดนัย ชาติศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวกานดา วันดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา