โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
99 หมู่ 11  ตำบลสะตอน  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039394071
บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวชลลดา เชิงนอก
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายสุกฤษฎิ์ ชมพูพื้น
เจ้าหน้าที่ ICT Talent