โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
99 หมู่ 11  ตำบลสะตอน  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039394071
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 พ.ย. 65 ถึง 29 พ.ย. 65 ค่ายคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
17 พ.ย. 65 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์ประสานงานฯ
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
01 พ.ย. 65 เปิดเรียน 2/2565
17 พ.ค. 65 ตรวจ ATK
ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK เวลา 0830 น. เป็นต้นไป
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ/ชุดพละ งานอนามัยโรงเรียน
17 พ.ค. 65 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565
12 พ.ค. 65 รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
นักเรียนรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565
ห้องประจำชั้น/ชุดนักเรียน
01 พ.ย. 64 ถึง 31 มี.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่ 2/2564
11 ต.ค. 64 ถึง 31 ต.ค. 64 ปิดภาคเรียนที่ 1/2564
01 ก.ย. 63 ถึง 03 ก.ย. 63 สอบวัดผลกลางภาค ม.1-ม.3
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอบวัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชุดนักเรียน งานบริหารวิชาการ
04 มี.ค. 63 สอบ NT ป.3
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ/ชุดนักเรียน งานบริหารวิชาการ
28 ก.พ. 63 ถึง 04 ก.พ. 63 รับสมัครนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ งานทะเบียน
24 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 การสอบข้อสอบมาตรฐาน
นักเรียนชั้น ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 และ ม.2 ทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ/ชุดนักเรียน งานบริหารวิชาการ
13 ก.พ. 63 การประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test :RT) ป.1
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทดสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test :RT)
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ/ชุดนักเรียน
30 ธ.ค. 62 ถึง 01 ม.ค. 63 หยุดเรียนเนื่องในวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่
26 ธ.ค. 62 กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
10 ธ.ค. 62 หยุดเรียน เนื่องในวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
07 ธ.ค. 62 ถึง 09 ธ.ค. 62 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
นักเรียนและคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ 

ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสมุทรปราการ

05 ธ.ค. 62 หยุดเรียนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
20 ก.ย. 62 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์ประสานงานฯสอยดาวบูรพา
กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ระดับศูนย์ประสานงานฯสอยดาวบูรพา
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
19 ส.ค. 62 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
16 ส.ค. 62 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์
นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ชุดพละสีเขียว คุณครูอิสรา บุญมี
13 ส.ค. 62 ถึง 19 ส.ค. 62 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
13 ส.ค. 62 ประกวดวาดภาพระบายสี แต่งคำขวัญ หัวข้อ"มหัศจรรย์วันวิทยาศาสตร์"
14  ส.ค.62 จัดทำป้ายนิเทศและชุดรีไซเคิล
19  ส.ค. 62 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
12 ส.ค. 62 หยุดเรียน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
- -
09 ส.ค. 62 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ/ชุดสุภาพสีฟ้า
06 ส.ค. 62 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการงานวันแม่แห่งชาติ