โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
99 หมู่ 11  ตำบลสะตอน  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039394071
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน/สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
           สีเขียว
           หมายถึง ความสดชื่น การเจริญเติบโต งอกงาม
           สีเหลือง
           หมายถึง ความมั่งคั่ง มั่งมี อบอุ่น เป็นกัลยาณมิตร