โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
99 หมู่ 11  ตำบลสะตอน  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039394071
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
อนุบาลปีที่ 2-มัธยมศึกษาปีที่ 3