โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
99 หมู่ 11  ตำบลสะตอน  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039394071
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุนิสา มุ้ยจีน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายพรเทพ จันยิ้ม
ครู คศ.3

นางสุภาพร ดึกกระโทก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1