โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
99 หมู่ 11  ตำบลสะตอน  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039394071
คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวลูกน้ำ เจนหัดพล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวมณฑิชา บุญคู่
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาววิภาวรรณ ยึนประโคน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวเสาวลักษณ์ ฟักนาค
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2