โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
99 หมู่ 11  ตำบลสะตอน  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039394071
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามาจ้ดทำเป็นรายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2565,00:00   อ่าน 39 ครั้ง