โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
99 หมู่ 11  ตำบลสะตอน  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039394071
ภาพกิจกรรม
รองผอ.สพป.จบ.2 และคณะกำกับติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในการจัดสรรเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 คณะครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ ได้รับการกำกับติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในการจัดสรรเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข จากท่านรองนิติศาสตร์  พรมแสงใส รองผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 และคณะ ณห้อง Learning Center โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2565,15:47   อ่าน 64 ครั้ง