โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
99 หมู่ 11  ตำบลสะตอน  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039394071
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4(พ.ศ.2559-2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 395.59 KB 4
หลักสูตรสถานศึกษา 2562
ปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 811.95 KB 146680
ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 146711
การงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 146758
ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 146473
สุขศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 146640
สังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.14 MB 146661
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 146709
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 146625
ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 146589
หลักสูตรโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 146784
มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ประกาศมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 339.09 KB 149528
แบบเบิกค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
เบิกค่าการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 18.48 KB 146507
เบิกค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 146761
งานโรงเรียนธนาคาร
ใบฝากเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.49 KB 146521
หนังสือขอเปิดบัญชี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.73 KB 146592
SAR-2564
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.35 MB 25429
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 25424