โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
99 หมู่ 11  ตำบลสะตอน  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039394071
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4(พ.ศ.2559-2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 395.59 KB 2
หลักสูตรสถานศึกษา 2562
ปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 811.95 KB 146677
ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 146710
การงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 146751
ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 146466
สุขศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 146632
สังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.14 MB 146654
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 146702
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 146618
ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 146582
หลักสูตรโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 146777
มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ประกาศมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 339.09 KB 149521
แบบเบิกค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
เบิกค่าการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 18.48 KB 146506
เบิกค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 146760
งานโรงเรียนธนาคาร
ใบฝากเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.49 KB 146514
หนังสือขอเปิดบัญชี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.73 KB 146591
SAR-2564
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.35 MB 25422
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 25422