โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
99 หมู่ 11  ตำบลสะตอน  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039394071
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ ร่วมเผยแพร่แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 65
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ มีระบบความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Center)
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 65
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 65
TruePlookpanya ขอเชิญชวนเยาวชนทั่วประเทศ เรียนรู้เรื่อง รู้ทันโลกออนไลน์ E-Learning 2565
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 65
ประกาศเปิดเรียน 2/2565 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 65
แนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 65
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 65
กิจกรรมนำพระเข้าสู่โรงเรียน รูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 11
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 64
กิจกรรมนำพระเข้าสู่โรงเรียน รูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 10
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 64
กิจกรรมนำพระเข้าสู่โรงเรียน รูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 9
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 64
กิจกรรมนำพระเข้าสู่โรงเรียน รูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 8
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 64
กิจกรรมนำพระเข้าสู่โรงเรียน รูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 7
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 64
กิจกรรมนำพระเข้าสู่โรงเรียน รูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 6
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 64
กิจกรรมนำพระเข้าสู่โรงเรียน รูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 5
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 64
กิจกรรมนำพระเข้าสู่โรงเรียน รูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 2
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 64
กิจกรรมนำพระเข้าสู่โรงเรียน รูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 3
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 64
กิจกรรมนำพระเข้าสู่โรงเรียน รูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 4
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 64
กิจกรรมนำพระเข้าสู่โรงเรียน รูปแบบออนไลน์ (17-18 มิ.ย.64)
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 64
ครูประจำชั้นและรายชื่อนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 64
ครูประจำชั้นและรายชื่อนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีทีี่ 4-6 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 64