โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
99 หมู่ 11  ตำบลสะตอน  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
เบอร์โทรศัพท์ 039394071
โครงสร้าง

Adobe Acrobat Document โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.49 KB